About Stanhope-Seta

SETA quality control instruments are used for the measurement of flash point, vapour pressure, viscosity, penetration, contaminants and many other "quality" parameters.

Stanhope-Seta

Results 1 - 9 of 10
Trang 1 / 2
35000-0_pm-93-flash-point-tester Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Chớp cháy cốc kín D93

Liên Hệ

Chi tiết

flashpoint7 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Chớp cháy cốc hở D92

Liên Hệ

Chi tiết

84200-3_kv6_viscometer_bath Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Độ nhớt động học

Liên Hệ

Chi tiết

sa1000-2_avcount2_particle_counter Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Lubricant particle counters

Liên Hệ

Chi tiết

93531-7_cloud_pour_point Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Đo điểm kết tinh D97

Liên Hệ

Chi tiết

96700-2_herschel_emulsifier Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

máy tách nước

Liên Hệ

Chi tiết

sa6000-0_cetane_number_analysis Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Cetane

Liên Hệ

Chi tiết

conductivity_meter Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Đo độ dẫn điện

Liên Hệ

Chi tiết

81000-2_setavap_2 Đánh giá của người sử dụng:
Mức độ tồn kho

Setavap 2 Vapour Pressure Tester

Liên Hệ

Chi tiết

Trang 1 / 2