VALCO (VICI)

VICI(Mỹ) là công ty chuyên cung cấp các phụ tùng cho các thiết bị phân tích sắc kí ... như các dụng cụ  tiêm mẫu, valve trong hệ thống sắc kí, các loại ống, đầu nối... cho hệ thống sắc kí lỏng và khí..., đầu dò ...