THERMO PROBE

Thermo Probe là công ty của Mỹ chuyên cung cấp các thiết bị đo nhiệt độ tự động trong ngành dầu khí với độ chính xác cao.