SOLTEC

Soltec(Ý) Thành lập 1994 là công ty chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị rửa siêu âm trong các lĩnh vực dược, điện tử, nha khoa, y tế... Từ tháng 7/2004 công ty đã quản lý chất lượng và được bằng chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000