FALEX

Falex (Mỹ) được thành lập năm 1927 là công ty chuyên cấp các thiết bị kiễm tra, phân tích các sản phẩm dầu khí, vật liệu...các sản phẩm do Falex chế tạo có độ chính xác và độ tin cậy cao cùng với độ bền tốt.