ERALYTICS

Eralytic là công ty của Áo chuyên cung cấp các thiết bị phân tích, kiểm tra các sàn phẩm dầu khí như thiết bị phân tích octane, cetane trong xăng dầu, áp suất hơi bão hoà trong xăng, chớp cháy cốc kín...Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm của mình Eralytic là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này.