AMETEK

Ametek (Mỹ) là công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cơ điện, điện điện tử và các ngành phân tích xăng dầu, khí đốt cũng như môi trường. Các thiết bị phân tích tiêu biểu trong ngành hoá dầu như máy phân tích hàm lượng lưu huỳnh, Ni tơ, Clo...