Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

PDFEmail
Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Dùng xác định F, Cl, Br, I, S ngành điện tử, môi trường, dầu khí, cao su, nhựa, giấy, xi măng..
Rating: Not Rated Yet
Manufacturer: MITSUBISHI
Description

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

- Dùng xác định F, Cl, Br, I, S ngành điện tử, môi trường, dầu khí, cao su, nhựa, giấy, xi măng..
- Phương pháp thử nghiệm:
  D5987 - Fluorine in Coal and Coke
  D7359 - Sulfur, Chlorine and Fluorine in Aromatic Hydrocarbon
  JEITA - (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
  ET-7304 - Chlorine, Fluorine, Bromine (Halogen Free) in Soldering Materials
- Thiết bị có thể thay thế tất cả các hệ thống phá mẫu
  (Oxygen bom, phá mẫu vi sóng), và kết hợp với một hệ thống sắc ký Ion
  cho phép tự động hóa việc phân tích các mẫu phức tạp
  dư lượng công nghiệp, hỗn hợp dung môi, các mẫu đất, nhựa, gỗ...
- Tiết kiệm thời gian, tăng hiệu suất, tăng thông lượng
  cắt giảm chi phí phân tích của bạn với nhạc cụ độc đáo này.


Tính năng mới:

- Tự động hoàn toàn từ quá trình hiệu chuẩn đến kết thúc tắt máy.
- Chỉ cần một phương pháp nung đốt đơn giản cho mẫu chưa biết trước.
- Cho phép đóng/mở lò nung để kiểm tra hay bảo trì
- Cho phép kết nối với 4 loại đầu dò với lò nung.
- Có thể ứng dụng cho phân tích ICP-MS/ AES, AAS.

Nguyên lý: Oxidative decomposition
- Ống nung: Pyrolysis tube silica tube combustion
- Nhiệt độ nung: 1100 °C maximum
- Loại mẫu rắn, lỏng, khi gas

- Sử dụng chung với máy sắc ký ion Metrohm, Dionex
- Thời gian đo: 10-15 phút./mẫu phụ thuộc phương pháp sắc ký ion

Reviews

There are yet no reviews for this product.