Thiết Bị Chưng Cất Dầu Thô Công Nghiệp Pilodist Model: 254

PDFEmail
Thiết Bị Chưng Cất Dầu Thô Công Nghiệp Pilodist Model: 254
Rating: Not Rated Yet
Manufacturer: PILODIST
Description

Thiết Bị Chưng Cất Dầu Thô Công Nghiệp Pilodist Model: 254

Thiết bị Chưng cất dầu thô công nghiệp dùng trong công việc 
giảng dạy cũng như trong các nhà nháy lọc dầu...
Hệ thống chưng cất gồm 5 cột có nắp đậy DN 100 cùng với 10 cột chính
và 3 cột có kích cỡ tối đa DN50 (tuỳ chọn)
Hệ thống chưng cất này vận hành hoàn toàn tự động với bộ lập trình sẵn.
Giảm nhiệt độ sôi bằng cách hoại bỏ chế độ siêu nhiệt cũng như điều kiện 
áp suất hơi không bảo hoà hoặc dưới điều kiện chân không.

Thông Số Kĩ Thuật 

Feed rate                                    approx. 4-40 kg/h
Column type                               DN 100 made of stainless steel
Evaporator material                     stainless steel, 6000 W
Column load                                max. 100 kg/h*
Receiver size                               Receiver size
Operating temperature                 up to 350° C
Ambient temperature                   max. 25° C
Operating pressure vacuum          down to approx. 50 mbar*
Operation range                           up to 400° C AET
Separation efficiency                    50 plates*
Mains supply                               208 – 250 V, 50 Hz (60 Hz upon request)
Power consumption                     125 kW (with all options in operation)
System height                             approx. 12 m

 

Reviews

There are yet no reviews for this product.