Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Thiết Bị Đo Điểm Khói Tự Động Trong Nhiên Liệu Bay AD Systems Model: Sp10

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Thiết Bị Khuấy Để Bàn Dòng Lightnin Của SPX Model: G Series

Details

Hoá Chất, Chất chuẩn Của VHG

Details

Thiết Bị Kiểm Tra Tình Trạng Cáp Của HVDSA Model: HVATDPD90

Details

Thiết Bị Đo Hàm Lượng S, N, Cl, Halogen Trong Dầu Của Mitsubishi Model NSX-2100H

Details

Thiết Bị Đo Điện Áp Đánh Thủng Của HVDSA Model: BA100

Details

Thiết Bị Chưng Cất Chân Không Của Pilodist Model: VLE 100

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ME 204

Details

Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Kỹ Thuật Số Của Thermo Probe Model: TP7-D

Details

Hệ Thống Kiểm Tra Điện Áp Cao Của HVDSA Model: HVA34

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Của Markus Klotz Model: TCC

Details

Thiết Bị Đo Áp Suất Hơi Bảo Hoà AD Systems Model: Auto REID

Details

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Của Soltec Model: 2200 ETH

Details

Thiết Bị Đo Điểm Băng Của PSI Model 5009 CRYETTE WR

Details

Pharma Cosmetic

Phân Cực Kế Để Bàn Của Kruss Model: P1000

Details

Thiết Bị Khuấy Để Bàn Dòng Lightnin Của SPX Model: G Series

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System

Details

Thiết Bị Đo Độ Khúc Xạ của Kruss Model: DR6000, DR6100, DR6200, DR6300

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Easy Pure II

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: EPA 20

Details

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Soltec Model: Sonica 2400ETH

Details

Khúc Xạ Kế Để Bàn Của Kruss Model: AR2008

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: XSE 105DU

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: GenPure

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Công Nghiệp Thực Phẩm Dòng Lightnin Của SPX Model: RSE

Details

Tỉ Trọng Kế Của Kessler

Details

Phụ Tùng Sắc kí Của Valco

Details

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo Model: MS 4002S

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details