Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: EPA 20

Details

Thiết bị Chưng Cất Tự Động Theo ASTM D2892 Pilodist Model: Petrodist 100CC

Details

Thiết Bị Phân Tích Xăng, Dầu Diesel Và Dầu Jet Của Eralytic Model ES 01

Details

Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Kỹ Thuật Số Của Thermo Probe Model: TP7-D

Details

Thiết Bị Phân Tích Khối Phổ Của Dycor

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Thiết Bị Cất Nước Của Thermo Barnstead Mega Pure Glass Still

Details

Thiết Bị Thu Hồi Dung Môi Pilodist Model: 107

Details

Setavap 2 Vapour Pressure Tester

Details

Thiết Bị Phân Tích Hàm Lượng Ẩm Trong Nhiều Loại Khí Của Process Instrument Model: 303B

Details

Thiết Bị Chưng Cất Bán Tự Động Cho Dầu Thô Của Pilodist Model: Petrodist 500Q

Details

Master TOF Time Of Flight MS Plus của DANI

Details

Thiết Bị Chưng Cất Của Pilodist Model: HRS 300C

Details

Thiết Bị Phân Tích Khí H2S Đơn Của Western Research Model: 931

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Thế Tự Động Của Mitsubishi Model GT200

Details

Pharma Cosmetic

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Soltec Model: Sonica 2400ETH

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Phân Cực Kế Tự Động Của Kruss Model: P8000

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Công Nghiệp Thực Phẩm Dòng Lightnin Của SPX Model: RSE

Details

Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Loại II Của Thermo Model: TII

Details

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Của Soltec Model: Sonica 3200ETH

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ML204

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Thế Tự Động Của Mitsubishi Model GT200

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Genpure Pro

Details

Super-Nuova™ Digital Hotplates

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: EPA 20

Details

Khúc Xạ Kế Điện Tử Loại Cầm Tay Của Kruss Model: DR 301-95

Details

Thiết Bị Khuấy Trộn Dùng Trong Ngành Thực Phẩm, Hoá Chất Của SPX

Details

Phân Cực Kế Để Bàn Của Kruss Model: P1000

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Easy Pure II

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details