Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Của Soltec Model: 2200 ETH

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Loại II Của Thermo Model: TII

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Easy Pure II

Details

Hệ Thống Chưng Cất Đa Dụng Của Pilodist Model: Pilodist 104

Details

Tỉ Trọng Kế Của Kessler

Details

Thiết Bị Đo Độ Xuyên Kim Tự Động Của Normalab Model: NPN TECH

Details

Hoá Chất, Chất chuẩn Của VHG

Details

Lubricant particle counters

Details

Thiết Bị Đo Điện Trở Suất của Mitsubishi Model: Loresta-GP MCP-T600

Details

Thiết Bị Kiểm Tra Độ Phân Tán Chất Phụ Gia Của AD Systems Model: DT100/ DT100DL

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Của Markus Klotz Model: PZG4

Details

Seta Reid Vapour Pressure Bath

Details

Thiết Bị Đo Độ Dẫn Điện Mettler Toledo Model: S230

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Trong Dầu Của Markus Klotz Model: Abakus Mobil Fluid-V4A

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ML204

Details

Pharma Cosmetic

Phân Cực Kế Để Bàn Của Kruss Model: P1000

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ME 204

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Nano Pure

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Genpure Pro

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: ROTINA 380

Details

Thiết Bị Đo pH Cầm Tay Mettler Toledo Model: SG2 Sevengo

Details

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo MS 6002SDR

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Công Nghiệp Thực Phẩm Dòng Lightnin Của SPX Model: RSE

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: GenPure

Details

Hoá Chất, Chất chuẩn Của VHG

Details

Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System

Details

Cân Kỹ Thuật Mettler Toledo MS 303S

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: XSE 105DU

Details

Phân Cực Kế Tự Động Của Kruss Model: P8000

Details

Thiết Bị Khuấy Trộn Dùng Trong Ngành Thực Phẩm, Hoá Chất Của SPX

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details