Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Thiết Bị Đo Điểm Băng Của PSI Model 5002 OSMETTE

Details

Thiết Bị Tuần Hoàn Nhiệt Của Tamson Model: TC16, TC40, TC58

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Trong Dầu Của Markus Klotz Model: Abakus Mobil Fluid-V4A

Details

Thiết Bị Đo Điểm Khói Tự Động Trong Nhiên Liệu Bay AD Systems Model: Sp10

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: LabTower EDI

Details

Đo độ dẫn điện

Details

Thiết Bị Đo Điện Áp Đánh Thủng Của HVDSA Model: BA60

Details

Thiết Bị Đo Hạt Trong Dầu Của Markus Klotz Model: PCSS Fluid

Details

Thiết Bị Xác Định Độ mài Mòn Viên Bi Của Falex

Details

Hệ Thống Lấy Mẫu Tự Động Loud, Pour And Freeze Point Của Phase

Details

PH A214 ORION

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Của Markus Klotz Model: TCC

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Hệ Thống Cất Nước Của Thermo Barnstead Classic Stills

Details

Thiết Bị Đo Độ Nhớt Của Tamson Model: TV4000, TV7000

Details

Pharma Cosmetic

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: EPA 20

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ML204

Details

Khúc Xạ Kế Để Bàn Của Kruss Model: AR2008

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ME 204

Details

Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System

Details

Thiết Bị Đo Điện Trở Suất Cầm Tay Của Mitsubishi Model: LORESTA-EP MCP-T360

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Thế Tự Động Của Mitsubishi Model GT200

Details

Thiết Bị Cất Nước Của Thermo Barnstead Mega Pure Glass Still

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Thiết Bị Đo pH/Độ Dẫn Điện Mettler Toledo Model: Sevenmulti S40

Details

Thiết Bị Đo pH Cầm Tay Mettler Toledo Model: SG2 Sevengo

Details

Cân Kỹ Thuật Mettler Toledo MS 303S

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: XSE 105DU

Details

Thiết Bị Phân Cực Kế Đo Độ Đường Tự Động Của Kruss Model: PS 8000

Details

Phân Cực Kế Tự Động Của Kruss Model: P8000

Details

Hoá Chất, Chất chuẩn Của VHG

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details