Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Thiết Bị Đo Điện Áp Đánh Thủng Của HVDSA Model: BA100

Details

Thiết Bị Khuấy Để Bàn Dòng Lightnin Của SPX Model: G Series

Details

Hệ Thống Chưng Cất Đa Dụng Của Pilodist Model: Pilodist 104

Details

Hệ Thống Kiểm Tra Điện Áp Cao Của HVDSA Model: HVA34

Details

Hệ Thống Cất Nước Của Thermo Barnstead Classic Stills

Details

Khúc Xạ Kế Để Bàn Của Kruss Model: AR2008

Details

Nhiệt Kế Thuỷ Ngân Của Kessler

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Thiết Bị Phân Tích Oxi Của Thermox Model: CG-1000

Details

Cảm biến nhiệt độ ThermoProbe

Details

Thiết Bị Phân Tích Sự Ăn Mòn AD Systems Model: CT10

Details

Thiết Bị Đo Hàm Lượng Lưu Huỳnh Trong Dầu Của Mitsubishi Model NSX-2100V

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Trong Dầu Của Markus Klotz Model: Abakus Mobil Fluid-V4A

Details

Thiết Bị Khuấy Bồn Xăng Dầu Dạng Khớp Xoay Của SPX Process Model: Belt Driven Mixer

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: XSE 105DU

Details

Pharma Cosmetic

Thiết Bị Đo pH Cầm Tay Mettler Toledo Model: SG2 Sevengo

Details

Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ML204

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Thực Phẩm, Đồ Uống Của SPX Dòng Lightnin Model: 70/80 series

Details

Chuẩn Độ Thể Tích Và Coulometric Karl Fischer Model CA-200

Details

Thiết Bị Khuấy Để Bàn Dòng Lightnin Của SPX Model: G Series

Details

Super-Nuova™ Digital Hotplates

Details

Thiết Bị Đo pH/Độ Dẫn Điện Mettler Toledo Model: Sevenmulti S40

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: GenPure

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: ROTINA 380R

Details

Master TOF Time Of Flight MS Plus của DANI

Details

Kruss Automatic Melting Point Meter Model: M5000

Details

Chuẩn Độ Thể Tích Của Mitsubishi Model KF-21

Details

Thiết Bị Đo Điện Trở Suất của Mitsubishi Model: Loresta-GP MCP-T600

Details

Thiết Bị Đo Độ Khúc Xạ của Kruss Model: DR6000, DR6100, DR6200, DR6300

Details

Thiết Bị Cất Nước Của Thermo Barnstead Mega Pure Glass Still

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details