Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo Model: MS 4002S

Details

Thiết Bị Đo Độ Nhớt Của Tamson Model: TV4000, TV7000

Details

Thiết Bị Đo Hàm Lượng Lưu Huỳnh Trong Dầu Của Mitsubishi Model NSX-2100V

Details

Thiết Bị Đo Điểm Mây, Điểm Đông Đặc, Điểm Kết Tinh Của Phase Model: 70XI

Details

Nhiệt Kế Thuỷ Ngân Của Kessler

Details

Thiết Đo Điểm Đông Đặc Của Normalab Model: NTE 450

Details

Thiết Bị Đo Hàm Lượng Lưu Huỳnh Trong Dầu Của Ametek Model: Phoenix II DE

Details

Thiết Bị Kiểm Tra Độ Ổn Định Oxi Hoá Của Falex Model: 400

Details

PH A214 ORION

Details

Thiết Bị Đo Độ Nhớt Âm Của Tamson Model: TV-12LT

Details

Hệ Thống Lấy Mẫu Tự Động Loud, Pour And Freeze Point Của Phase

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Thế Tự Động Của Mitsubishi Model GT200

Details

Thiết Bị Chưng Cất Tự Động Theo ASTM D1160 Pilodist Model: Petrodist 300CC

Details

Thiết Bị Phân Tích Xăng, Dầu Diesel Và Dầu Jet Của Eralytic Model ES 01

Details

Pharma Cosmetic

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: ROTINA 380R

Details

Thiết Bị Phân Cực Kế Đo Độ Đường Tự Động Của Kruss Model: PS 8000

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: MS204S

Details

Hoá Chất, Chất chuẩn Của VHG

Details

Cân Phân Tích Trong Phòng Thí Nghiệm Mettler Toledo Model: MS104S

Details

Phân Cực Kế Để Bàn Của Kruss Model: P1000

Details

Thiết Bị Đo Độ Khúc Xạ của Kruss Model: DR6000, DR6100, DR6200, DR6300

Details

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Của Soltec Model: 2200 ETH

Details

Thiết Bị Khuấy Để Bàn Dòng Lightnin Của SPX Model: G Series

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Thực Phẩm, Đồ Uống Của SPX Dòng Lightnin Model: 70/80 series

Details

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo Model: MS 4002S

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: ROTINA 380

Details

Thiết Bị Đo Độ Dẫn Điện Mettler Toledo Model: S230

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Thế Tự Động Của Mitsubishi Model GT200

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details