Thiết Bị Đo Hàm Lượng S, N, Cl, Halogen Trong Dầu Của Mitsubishi Model NSX-2100H

unknown51
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH, NI TƠ, CHRORINE, HALOGEN Model: NSX-2100H thế hệ máy năm 2011 loại đa Detector Sản xuất: MITSUBISHI - NHẬT - Khả năng phân tích của máy theo các tiêu chuẩn ASTM hiện hành: ASTM D5453
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Nhà sản xuất: MITSUBISHI
Chi tiết

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH, NI TƠ, CHRORINE, HALOGEN
Model: NSX-2100H thế hệ máy năm 2011 loại đa Detector
Sản xuất: MITSUBISHI - NHẬT


- Khả năng phân tích của máy theo các tiêu chuẩn ASTM hiện hành:
  ASTM D5453
- Máy có khả năng nâng cấp dùng với các loại detector như
- Detector xác định Ni tơ, Detector xác định Chlorine
  ASTM D5453: Xác định lưu huỳnh trong xăng, diesel, bio-diesel…
  ASTM D4629 D5176, D5762, D6069, D7184 Xác định Ni tơ
  trong dầu nhờn, sản phẩm dầu khí
  ASTM D6721, D4929, D5808, D5194 xác định Chlorine
  trong dầu thô và các sản phẩm dầu khí
  ASTM D3120, D3246 xác định lưu huỳnh trong sản phẩm
  dầu khí bằng phương pháp chuẩn độ điện lượng.
- Dùng xác định hàm lượng lưu huỳnh từ nồng độ thấp
  ppb đến nồng độ cao %
- Khoảng đo của đầu dò lưu huỳnh : 20ppb đến 5000ppm
  có thể nâng cấp đo 5ppb đến 10000ppm khi trang bị thêm phụ tùng.
- Thời gian đo: 3 - 10 phút
- Nhiệt độ nung đốt mẫu: 50 đến 1100oC
- Độ phân giải nhiệt độ: 0,1oC
- Tổng lưu lượng khí tiêu tốn chỉ 900ml/phút
- Điều khiển bằng máy vi tính thông qua phần mềm đã
  được cung cấp kèm theo.
- Điều khiển tự động tất cả các thông số nhiệt độ, lưu lượng
  các dòng khí.
- Nguồn điện: 230V, 50Hz
  Cung cấp kèm theo:
- Detector xác định lưu huỳnh
- Phần mềm kết nối máy vi tính
- Bộ kiểm tra lưu lượng khí
- Buồng đốt mẫu bằng thạch anh
- Bộ khử nước trong khí dầu vào
- Các đường ống dẫn và dầu kết nối

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.