PRECISION SYSTEM INC

Precision là công ty với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất thiết bị đo điểm băng với độ chính xác rất cao.