PILODIST

Pilodist là nhà sản xuất chuyên cung cấp các thiết bị phân tích xăng dầu trong ngành công nghiệp dầu khí trong đó thiết bị chưng cất là một trong những thế mạnh hàng đầu của công ty với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này