Thiết bị Chưng Cất Tự Động Theo ASTM D2892 Pilodist Model: Petrodist 100CC

PDFEmail
Thiết bị Chưng Cất Tự Động Theo ASTM D2892 Pilodist Model: Petrodist 100CC
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Nhà sản xuất: PILODIST
Chi tiết

Thiết bị Chưng Cất Tự Động Theo ASTM D2892 Pilodist Model: Petrodist 100CC

Hệ thống chưng cất dầu thô theo tiêu chuẩn ASTM D2892
được điều khiển thông qua hệ thống xử hoàn toàn tự động
Hệ thống được thiết kế với độ an toàn rất cao do đó không cần
giám sát trong suốt quá trình chưng cất
Thiết bị có thể hiển thị các thông tin cũng như thông số đầu vào
ra màn hình cũng như in các kết quả đo và đồ thị chưng cất

Thông Số Kĩ Thuật:

Flask sizes                             2, 4, 6, 10, 20 L
Operating temperature           up to 350° C (660° F)
Final cut temperature             up to 400°C AET (750°F)
Max ambient temperature       25° C
Operating pressure vacuum    down to 1 torr
Mains supply                         3 x 208 – 250 V, 50 Hz (60 Hz upon request)
Power consumption                6000 W (without options)
Dimensions (w x h x d)          2.60 x 3.50 x 0.90 m

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.